ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 โครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน “ทำผ้ามัดย้อม” ดาวน์โหลดเอกสาร
142
15 พ.ค. 2562
182 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยะลามาราธอน ดาวน์โหลดเอกสาร
125
10 พ.ค. 2562
183 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักเรียนมีงานทำช่วงปิดเทอม ดาวน์โหลดเอกสาร
127
09 พ.ค. 2562
184 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ EIT ดาวน์โหลดเอกสาร
114
02 พ.ค. 2562
185 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกับอสม.ตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
121
30 เม.ย. 2562
186 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
29 เม.ย. 2562
187 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร ภาค ก ก.พ. และแนวสอบรับราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
25 เม.ย. 2562
188 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร ภาค ก ก.พ. และแนวสอบรับราชการ(ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
25 เม.ย. 2562
189 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
24 เม.ย. 2562
190 ประชาสัมพันธ์ การจัดขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
134
10 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55