ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา งดเดินทางออกนอกเคหสถาน ตามคำสั่งศูนยฺ์บริหารสถานะการโควิด -19 จังหวัดยะลา ที่ 47/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
11 พ.ค. 2564
12 ประชาสัมพันธ์ มาตรการยกเว้นการเดินทางเข้า-ออก ด่านตรวจ-จุดสกัด ข้ามเขตจังหวัดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดยะลา ตามคำสั่งศูนยฺ์บริหารสถานะการโควิด -19 จังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
79
11 พ.ค. 2564
13 มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (D-M-H-T-T-A) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
07 พ.ค. 2564
14 ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
03 พ.ค. 2564
15 ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามมาตราการเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดยะลา ตามคำสั่งศูนยฺ์บริหารสถานะการโควิด -19 จังหวัดยะลา ที่ 28/2564 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
30 เม.ย. 2564
16 มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (D-M-H-T-T) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
27 เม.ย. 2564
17 สามัคคีคือพลังหยุดยั้งโควิด 19 ด้วยมาตรการ D M H T T A ดาวน์โหลดเอกสาร
85
27 เม.ย. 2564
18 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 จังหวัดยะลา คำสั่งที่ 19/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
26 เม.ย. 2564
19 ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนการจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลตาชี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
08 เม.ย. 2564
20 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนมีงานทำช่วงปิดเทอมตามโครงการส่งเสริมนักเรียนมีงานทำช่วงปิดเทอม ดาวน์โหลดเอกสาร
81
01 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55