ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่องขยายท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ดาวน์โหลดเอกสาร
114
19 ส.ค. 2563
72 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
120
18 ส.ค. 2563
73 ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
111
18 ส.ค. 2563
74 ประชาสัมพันธ์ การฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
108
18 ส.ค. 2563
75 โครงการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
53
13 ส.ค. 2563
76 ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) "ชาวยะลา ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก " ดาวน์โหลดเอกสาร
141
11 ส.ค. 2563
77 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
159
10 ส.ค. 2563
78 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
132
07 ส.ค. 2563
79 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
31 ก.ค. 2563
80 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ดาวน์โหลดเอกสาร
62
30 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55