ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอก ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
08 มี.ค. 2560
282 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
08 มี.ค. 2560
283 ประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
146
26 ก.พ. 2560
284 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือนมกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
07 ก.พ. 2560
285 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอก
137
24 ม.ค. 2560
286 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
17 ม.ค. 2560
287 แต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
17 ม.ค. 2560
288 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อสำรวจข้อมูลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
17 ม.ค. 2560
289 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
17 ม.ค. 2560
290 แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมิน เจ้าพนักงานสำรวจ เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจลงนามในใบเสร็จรับเงินและพนักงานเก็บเงินภาษีบำรุงท้องที่ ตามที่กฎหมายกำหนด ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
17 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55