ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ขอเชิญชวนเสนอโครงการเข้าสู่แผนการจัดการบริการสาธารสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
159
01 ต.ค. 2562
152 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและประปาภูเขา ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
01 ต.ค. 2562
153 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
30 ก.ย. 2562
154 ประกาศเตรียมความพร้อมป้องกันรับมือสถานการณ์หมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
118
23 ก.ย. 2562
155 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
19 ก.ย. 2562
156 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน “ปั้นจิ๋ว ดินไทย” ดาวน์โหลดเอกสาร
122
19 ก.ย. 2562
157 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน (ศพค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
18 ก.ย. 2562
158 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
143
05 ก.ย. 2562
159 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
29 ส.ค. 2562
160 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการดำเนินการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
129
20 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55