ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศ เรื่อง การแข่งขันเซปักตะกร้อและฟุตบอล ดาวน์โหลดเอกสาร
191
17 มิ.ย. 2559
322 ประชาสัมพันธ์ การเตรียมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
02 มิ.ย. 2559
323 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
182
03 พ.ค. 2559
324 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
150
05 เม.ย. 2559
325 ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด (โครงการต่อเน่อง) ดาวน์โหลดเอกสาร
138
11 มี.ค. 2559
326 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
04 มี.ค. 2559
327 ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
187
04 มี.ค. 2559
328 องค์ความรู้โรคมือเท้าปาก
159
14 ม.ค. 2559
329 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
08 ม.ค. 2559
330 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
222
07 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55