ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
190
01 ต.ค. 2557
382 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
226
15 ก.ย. 2557
383 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร้บการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
210
05 ก.ย. 2557
384 วัน เวลา สถานที่คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
212
05 ก.ย. 2557
385 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
202
31 ก.ค. 2557
386 ประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
13 ก.ค. 2557
387 เรื่อง ประกาศผลสอบการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (หัวหน้าสำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
235
24 มิ.ย. 2557
388 ประกาศคณะกรรมการการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายผู้บริหารในตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
06 มิ.ย. 2557
389 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
221
06 มิ.ย. 2557
390 องค์ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า
264
22 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55