ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประชาสัมพันธ์ป้องกันลดอุบัตเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
26 ธ.ค. 2560
252 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
26 ธ.ค. 2560
253 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
26 ธ.ค. 2560
254 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
29 พ.ย. 2560
255 ข่าวประชาสัมพันธ์เอกสาร เรื่อง สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
06 พ.ย. 2560
256 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
27 ต.ค. 2560
257 ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
12 ต.ค. 2560
258 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
10 ต.ค. 2560
259 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
130
09 ต.ค. 2560
260 ประกาศเรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
132
09 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55