ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ข้อมูลสำหรับการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
25 มี.ค. 2563
122 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนมีงานทำช่วงปิดเทอมที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนมีงานทำช่วงปิดเทอม ดาวน์โหลดเอกสาร
103
23 มี.ค. 2563
123 ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนการจัดโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
118
23 มี.ค. 2563
124 แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
20 มี.ค. 2563
125 คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับการสวมหน้ากากอนามัย ดาวน์โหลดเอกสาร
116
20 มี.ค. 2563
126 ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
19 มี.ค. 2563
127 ประกาศ เรื่องขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
16 มี.ค. 2563
128 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
51
16 มี.ค. 2563
129 การปฏิบัติตัวของผู้อยู่อาศัย และการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมของบ้าน ที่มีผู้ถูกกักกัน หรือคุมไว้สังเกต ดาวน์โหลดเอกสาร
112
14 มี.ค. 2563
130 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
06 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55