ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
27 มี.ค. 2561
242 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
27 ก.พ. 2561
243 มาตราการการป้องกันการับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
117
30 ม.ค. 2561
244 มาตราการการป้องกันการับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
141
30 ม.ค. 2561
245 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
30 ม.ค. 2561
246 รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
29 ม.ค. 2561
247 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
19 ม.ค. 2561
248 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมด้านกีฬาตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
105
06 ม.ค. 2561
249 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
05 ม.ค. 2561
250 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก ดาวน์โหลดเอกสาร
120
26 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55