ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
26 มิ.ย. 2561
232 ประชาสัมพันธ์วันไอโอดีนโลก ดาวน์โหลดเอกสาร
133
22 มิ.ย. 2561
233 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
19 มิ.ย. 2561
234 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
28 พ.ค. 2561
235 ประชาสัมพันธ์โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ดาวน์โหลดเอกสาร
161
07 พ.ค. 2561
236 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
24 เม.ย. 2561
237 ประชาสัมพันธ์แผนการออกจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
10 เม.ย. 2561
238 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงส้วมพื้นที่รับผิดชอบตนเอง
121
09 เม.ย. 2561
239 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
05 เม.ย. 2561
240 รายงานติดตามแผนปปช.ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
02 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55