ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
28 ก.พ. 2551
542 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
22 ก.พ. 2551
543 ขอเชิญผู้สนใจเข้าประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2551
283
21 ก.พ. 2551
544 ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
281
20 ม.ค. 2551
545 พนักงาน อบต.ตาชี ร่วมต้อนรับคณะท้องถิ่น
326
15 ม.ค. 2551
546 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
960
28 ธ.ค. 2550
547 จัดตั้งศูนย์บริการร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
312
28 ธ.ค. 2550
548 ประกาศกำหนดภารกิจการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
283
28 ธ.ค. 2550
549 ประกาศมอบอำนาจ ดาวน์โหลดเอกสาร
301
20 ธ.ค. 2550
550 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
457
15 พ.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55