ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
171
02 พ.ย. 2558
342 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
26 ต.ค. 2558
343 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
139
14 ต.ค. 2558
344 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
12 ต.ค. 2558
345 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
09 ต.ค. 2558
346 ประกาศ เรื่องกำหนดมาตรฐานการลงเวลาการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
06 ต.ค. 2558
347 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาหรือการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลที่จำไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
168
05 ต.ค. 2558
348 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
02 ต.ค. 2558
349 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
30 ก.ย. 2558
350 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
29 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55