ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้สมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ ดาวน์โหลดเอกสาร
252
14 พ.ย. 2557
372 ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็กตามเกณฑ์และแบบประเมินที่ ก.ท. กำหนด เพื่อสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน ดาวน์โหลดเอกสาร
218
05 พ.ย. 2557
373 ประชาสัมพันธ์การใช้สเปรย์กระป๋องพ่นกำจัดยุงลายในบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
189
03 พ.ย. 2557
374 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
223
27 ต.ค. 2557
375 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
27 ต.ค. 2557
376 หลักเกณฑ์การประกวดธิดาช้างและใบสมัคร ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1629
21 ต.ค. 2557
377 หลักเกณฑ์การประกวดกระทงและใบสมัคร ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
21 ต.ค. 2557
378 ใบสมัครการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
21 ต.ค. 2557
379 คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
175
07 ต.ค. 2557
380 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
06 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55