ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
17 ม.ค. 2560
292 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
140
17 ม.ค. 2560
293 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอบต.ตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
119
16 ม.ค. 2560
294 ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
132
10 ม.ค. 2560
295 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือนธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
05 ม.ค. 2560
296 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
30 ธ.ค. 2559
297 ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
30 ธ.ค. 2559
298 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
30 ธ.ค. 2559
299 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่าภาษีรายปี และคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
30 ธ.ค. 2559
300 ประกาศแผนการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
30 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55