ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน (ป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
272
17 มี.ค. 2554
462 เชิญผู้ประกอบอาชีพมาเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
14 มี.ค. 2554
463 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2554
309
05 ก.พ. 2554
464 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
387
04 ม.ค. 2554
465 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
360
04 ม.ค. 2554
466 การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
250
03 ม.ค. 2554
467 ประกาศ เรื่องมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
267
23 ธ.ค. 2553
468 ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553
364
11 พ.ย. 2553
469 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
10 พ.ย. 2553
470 ประกาศมาตราการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
12 ต.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55