ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมด้านกีฬาตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
52
09 ก.ย. 2563
62 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
01 ก.ย. 2563
63 ประกาศ เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
31 ส.ค. 2563
64 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
31 ส.ค. 2563
65 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
31 ส.ค. 2563
66 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียนที่เป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
122
28 ส.ค. 2563
67 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
28 ส.ค. 2563
68 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
45
28 ส.ค. 2563
69 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬาเปตอง ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
111
24 ส.ค. 2563
70 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
122
19 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55