ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย ยล.ถ. 24-001 บ้านตาชี - บ้านหาดทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
143
19 ธ.ค. 2557
362 ประกาศ เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
04 ธ.ค. 2557
363 ประกาศ เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี อันเข้าข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2558 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์เพื่อยื่นต่อพนักงานเจ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
165
04 ธ.ค. 2557
364 ประกาศ เรื่องขอให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
04 ธ.ค. 2557
365 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเมืองชายแดน ดาวน์โหลดเอกสาร
213
03 ธ.ค. 2557
366 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาและได้รับการคัดเลือกโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมกิ่งโคมไฟ ขนาด 250 W.HPS จำนวน 21 ต้น ณ หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองล่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
03 ธ.ค. 2557
367 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาและได้รับการคัดเลือกโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมกิ่งโคมไฟ ขนาด 250 W.HPS จำนวน 15 ต้น ถนนทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. 24-001 บ้านตาชี-บ้านหาดทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
159
03 ธ.ค. 2557
368 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมกิ่งโคมไฟ ขนาด 250 W.HPS จำนวน 15 ต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
149
01 ธ.ค. 2557
369 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมกิ่งโคมไฟ ขนาด 250 W.HPS จำนวน 21 ต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
147
01 ธ.ค. 2557
370 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
264
24 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55