ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
30 มิ.ย. 2563
92 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนรองรับสถานการณ์และคำแนะนำด้านสิทธิที่อยู่อาศัยของหน่วยงานสหประชาชาติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
133
18 มิ.ย. 2563
93 โครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน "ทำปลาส้มและแหนมปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
56
15 มิ.ย. 2563
94 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
12 มิ.ย. 2563
95 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
133
08 มิ.ย. 2563
96 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
55
05 มิ.ย. 2563
97 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
29 พ.ค. 2563
98 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำน้ำหมักจุลินทรีย์และถังขยะเปียกตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
52
27 พ.ค. 2563
99 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
25 พ.ค. 2563
100 โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาชี (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
20 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55