ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) และช่วงพักเที่ยงในวันราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
13 ม.ค. 2564
32 ข้อปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
12 ม.ค. 2564
33 ข้อเท็จจริง ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
12 ม.ค. 2564
34 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
11 ม.ค. 2564
35 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
04 ม.ค. 2564
36 ประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
29 ธ.ค. 2563
37 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
101
14 ธ.ค. 2563
38 ประชาสัมพันธ์ร่วมรับชมกิจกรรมแลกเปลี่ยน "พลังพลเมืองตื่นรู้...สู้วิกฤตสุขภาพ" ดาวน์โหลดเอกสาร
111
08 ธ.ค. 2563
39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเจี้ยม - ตลาดนัด (ต่อจากโครงการเดิม) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
03 ธ.ค. 2563
40 รายงานการดำเนินโครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
51
18 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55