ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) และช่วงพักเที่ยงในวันราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
13 ม.ค. 2563
142 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
07 ม.ค. 2563
143 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 ธ.ค. 2562
144 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อสำรวจข้อมูลในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
26 ธ.ค. 2562
145 ประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดาวน์โหลดเอกสาร
50
26 ธ.ค. 2562
146 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
29 พ.ย. 2562
147 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
21 พ.ย. 2562
148 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
31 ต.ค. 2562
149 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
10 ต.ค. 2562
150 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2-4 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
08 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55