ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
20 มิ.ย. 2560
272 รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
06 มิ.ย. 2560
273 แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
11 พ.ค. 2560
274 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
130
11 พ.ค. 2560
275 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
04 พ.ค. 2560
276 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
07 เม.ย. 2560
277 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
06 เม.ย. 2560
278 โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำษีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
03 เม.ย. 2560
279 ประชาสัมพันธ์รณรงค์มลพิษทางอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
03 เม.ย. 2560
280 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรมการฝึกซ้อมกีฬ้าฟุตบอล เพื่อต้านภัยตาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
145
31 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55