ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประชาสัมพันธ์สวนเมลอนปิติวัฒน์ฟาร์ม ดาวน์โหลดเอกสาร
125
15 ส.ค. 2562
162 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
30 ก.ค. 2562
163 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
125
15 ก.ค. 2562
164 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบริจาคโลหิต
132
09 ก.ค. 2562
165 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก ดาวน์โหลดเอกสาร
138
02 ก.ค. 2562
166 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
27 มิ.ย. 2562
167 การส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 100 เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
137
24 มิ.ย. 2562
168 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
24 มิ.ย. 2562
169 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
124
14 มิ.ย. 2562
170 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
144
14 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55