ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
20 ธ.ค. 2561
212 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
120
17 ธ.ค. 2561
213 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
29 พ.ย. 2561
214 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
31 ต.ค. 2561
215 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
30 ต.ค. 2561
216 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและประปาภูเขา ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
10 ต.ค. 2561
217 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
08 ต.ค. 2561
218 รายงานผลการจัดทำรายงานแผนปปช.ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
05 ต.ค. 2561
219 รายงานการติดตามแผนปปช.คร้ังที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
03 ต.ค. 2561
220 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินแผนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
139
30 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55