ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศ อบต.ตาชี เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี พ.ศ.2559-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
28 ก.ย. 2558
352 ประกาศ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชนเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
164
21 ก.ย. 2558
353 ประกาศ เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
178
21 ก.ค. 2558
354 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาและได้รับการคัดเลือกโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองล่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
155
21 ก.ค. 2558
355 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ประจำปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
05 มี.ค. 2558
356 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาและได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ณ หมู่ที่ 2 บ้านนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
144
09 ม.ค. 2558
357 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 52 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
149
07 ม.ค. 2558
358 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
123
05 ม.ค. 2558
359 ประกาศ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
130
05 ม.ค. 2558
360 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาและได้รับการคัดเลือกโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย ยล.ถ. 24-001 บ้านตาชี - บ้านหาดทราย จาก กม. 4+250 ถึง กม. 5 + 250 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 87 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
24 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55