ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ประกาศกระบวนงาน ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
282
16 ต.ค. 2551
522 งานทอดกฐิน ณ วัดวงกตบรรพต (วัดตาชี)
448
10 ต.ค. 2551
523 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
277
02 ต.ค. 2551
524 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
319
02 ต.ค. 2551
525 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปีที่ 3 ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
01 ต.ค. 2551
526 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำ ศตส.อบต.ตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
350
20 ก.ย. 2551
527 ประกาศการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี งบประมาณ 2552 - 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
09 ก.ย. 2551
528 ประกาศการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 3 ปี งบประมาณ 2552- 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
09 ก.ย. 2551
529 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
298
19 ส.ค. 2551
530 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
16 ส.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55