ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
285
22 ธ.ค. 2554
452 ประกาศ เรื่องมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
231
02 พ.ย. 2554
453 เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554
318
01 พ.ย. 2554
454 ประกาศมาตราการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
03 ต.ค. 2554
455 ประกาศวัน เวลา สถานที่ และ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ปลัด 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
570
01 ก.ย. 2554
456 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
530
25 ก.ค. 2554
457 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักบริหารงาน อบต. 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
25 ก.ค. 2554
458 ประกาศ เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
311
19 พ.ค. 2554
459 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ตาชี
454
06 พ.ค. 2554
460 ประชาสัมพันธ์โครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สูงวัย ประจำปี 2554
341
07 เม.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55