ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพานิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered ดาวน์โหลดเอกสาร
133
18 พ.ค. 2563
102 ประกาศบัญีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
18 พ.ค. 2563
103 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 13-15 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
15 พ.ค. 2563
104 การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
15 พ.ค. 2563
105 ประชาสัมพันธ์มาตราการรณรงค์คัดแยกขยะ มาตราการเก็บขยะ มาตรากำจัดขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
14 พ.ค. 2563
106 ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ใช้แล้วอย่างถูกวิธี แนะหน้ากากผ้าทางเลือกเพื่อรักษ์โลก ดาวน์โหลดเอกสาร
62
14 พ.ค. 2563
107 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
30 เม.ย. 2563
108 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการให้จำหน่ายอาหารในเดือนรอมฎอน ดาวน์โหลดเอกสาร
128
28 เม.ย. 2563
109 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
28 เม.ย. 2563
110 ข้อมุูลข่าวสารเพื่อสร้างการับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9-10/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
23 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55