ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
220
04 ม.ค. 2559
332 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
175
03 ม.ค. 2559
333 ประกาศ เรื่องมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชีให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชีปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
151
30 ธ.ค. 2558
334 ประกาศ เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
15 ธ.ค. 2558
335 ประกาศ เรื่องขอให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี อันเข้าข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2559 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์เพื่อยืนต่อพนักงานเ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
15 ธ.ค. 2558
336 ประกาศ เรื่องขอให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศง 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
15 ธ.ค. 2558
337 ประกาศหลักเกณฑ์ประกวดนางนพมาศ โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
10 พ.ย. 2558
338 ประกาศหลักเกณฑ์ประกวดนางนพมาศจำแลง (สาวประเภทสอง) โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
10 พ.ย. 2558
339 ประกาศหลักเกณฑ์ประกวดกระทงโครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
10 พ.ย. 2558
340 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
10 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55