ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา งดเดินทางออกนอกเคหสถาน ตามคำสั่งศูนยฺ์บริหารสถานะการโควิด -19 จังหวัดยะลา ที่ 47/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา งดเดินทางออกนอกเคหสถาน ตามคำสั่งศูนยฺ์บริหารสถานะการโควิด -19 จังหวัดยะลา ที่ 47/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 106 คน