ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
06 ต.ค. 2560
262 ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
116
05 ต.ค. 2560
263 สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
30 ก.ย. 2560
264 ประกาศ เรื่องยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
28 ก.ย. 2560
265 ประชาสัมพันธ์รณรงค์มลพิษทางอากาศ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
28 ก.ย. 2560
266 รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
05 ก.ย. 2560
267 รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
09 ส.ค. 2560
268 ประกาศ เรื่อง คู่มื่องานบริการสำหรับประชาชนเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
139
03 ส.ค. 2560
269 ประชาสัมพันธ์ เรื่องโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครสมาชิกป้องกันสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
142
03 ส.ค. 2560
270 รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
06 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55