ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลตาชี
  รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลตาชี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน