ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศประมวลจริยธรรมบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
242
02 เม.ย. 2553
482 ประกาศประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
234
02 เม.ย. 2553
483 เชิญเข้าร่วมประชุม สภา อบต.ตาชี
448
22 ก.พ. 2553
484 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ตาชี
340
18 ก.พ. 2553
485 รับโอน(ย้าย) ธุรการ
473
08 ก.พ. 2553
486 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2553
296
05 ก.พ. 2553
487 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
354
07 ม.ค. 2553
488 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2553
408
06 ม.ค. 2553
489 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
282
05 ม.ค. 2553
490 ประกาศ เรื่องมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
257
30 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55