ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ข้อมุูลข่าวสารเพื่อสร้างการับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11-12/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
23 เม.ย. 2563
112 ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
21 เม.ย. 2563
113 ประกาศ เรื่อง ผู้ประสงค์จะทำงานในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
02 เม.ย. 2563
114 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
31 มี.ค. 2563
115 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
31 มี.ค. 2563
116 คลิปเสียงประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
30 มี.ค. 2563
117 คลิปเสียงประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
30 มี.ค. 2563
118 คลิปเสียงประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
30 มี.ค. 2563
119 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการปฏิบัติงานในช่วงปิดเทอม ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนมีงานทำช่วงปิดเทอม ดาวน์โหลดเอกสาร
112
30 มี.ค. 2563
120 ประกาศ เรื่อง งดกิจกรรมการจัดโครงการอบรมและประชุมสัมมนา ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาชีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
26 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55