ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ขององค์การบริหารส่วน ดาวน์โหลดเอกสาร
121
13 มิ.ย. 2562
172 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
13 มิ.ย. 2562
173 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวด "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2562" ดาวน์โหลดเอกสาร
119
13 มิ.ย. 2562
174 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคคเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
116
10 มิ.ย. 2562
175 กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
10 มิ.ย. 2562
176 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
30 พ.ค. 2562
177 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
30 พ.ค. 2562
178 ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
21 พ.ค. 2562
179 ประชาสัมพันธ์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
17 พ.ค. 2562
180 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
120
16 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55