ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนมีงานทำช่วงปิดเทอมตามโครงการส่งเสริมนักเรียนมีงานทำช่วงปิดเทอม
  รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนมีงานทำช่วงปิดเทอมตามโครงการส่งเสริมนักเรียนมีงานทำช่วงปิดเทอม
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน