ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลตาชีได้จัดโครงการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ขึ้น ในวันพุธ ที่23 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการทำเครื่องแกง บ้านแค่ หมู่ที่ 1 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการทำขนม บ้านนอก หมู่ที่ 2 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 บ้านแค่ ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน