ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ธรรมนูญสุขภาพตำบลตาชี ว่าด้วยมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid - ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๔
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ธรรมนูญสุขภาพตำบลตาชี ว่าด้วยมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (covid - ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๔
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 80 คน