ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการธนาคารขยะ และคัดแยกขยะรีไซเคิล
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลตาชีดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการธนาคารและคัดแยกขยะรีไซเคิล ขึ้น โดยมีกิจกรรมการรับซื้อขยะ ณ ธนาคารขยะรีไซเคิล ตำบลตาชี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 67 คน