ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
17
20 เม.ย. 2565
2 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
12 เม.ย. 2565
3 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียนที่เป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ดาวน์โหลดเอกสาร
13
12 เม.ย. 2565
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
08 เม.ย. 2565
5 รายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กรณีตรวจสอบแล้วไม่พบที่อยู่) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
31 มี.ค. 2565
6 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนมีงานทำช่วงปิดเทอมตามโครงการส่งเสริมนักเรียนมีงานทำช่วงปิดเทอม ดาวน์โหลดเอกสาร
40
29 มี.ค. 2565
7 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
21 มี.ค. 2565
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
32
11 มี.ค. 2565
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
33
09 มี.ค. 2565
10 โครงการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียนที่เป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ดาวน์โหลดเอกสาร
36
08 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57