ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 ก.ย. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี เรื่อง ขั้นตอนการขอใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ก.ย. 2563
3 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและประปาภูเขา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 ก.ย. 2563
4 ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 บ้านนอก ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
13
16 ก.ย. 2563
5 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563" ดาวน์โหลดเอกสาร
10
14 ก.ย. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียนที่เป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ดาวน์โหลดเอกสาร
21
11 ก.ย. 2563
7 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 ก.ย. 2563
8 ประกาศ เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
31 ส.ค. 2563
9 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียนที่เป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 ส.ค. 2563
10 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬาเปตอง ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
13
24 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47