ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบากของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
03 พ.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามมาตราการเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดยะลา ตามคำสั่งศูนยฺ์บริหารสถานะการโควิด -19 จังหวัดยะลา ที่ 28/2564 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 เม.ย. 2564
3 มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (D-M-H-T-T) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
27 เม.ย. 2564
4 สามัคคีคือพลังหยุดยั้งโควิด 19 ด้วยมาตรการ D M H T T A ดาวน์โหลดเอกสาร
14
27 เม.ย. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 จังหวัดยะลา คำสั่งที่ 19/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
26 เม.ย. 2564
6 ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนการจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลตาชี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
08 เม.ย. 2564
7 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนมีงานทำช่วงปิดเทอมตามโครงการส่งเสริมนักเรียนมีงานทำช่วงปิดเทอม ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 เม.ย. 2564
8 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนมีงานทำช่วงปิดเทอม ดาวน์โหลดเอกสาร
14
24 มี.ค. 2564
9 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 มี.ค. 2564
10 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนมีงานทำช่วงปิดเทอม ดาวน์โหลดเอกสาร
25
08 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49