ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศเรื่องผลการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
21 ส.ค. 2560
52 ประกาศ เรื่องขอเชิญราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (โครงการปูพื้นยางพาราศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
368
18 ก.ค. 2560
53 ประกาศ เรื่องขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (โครงการปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬาฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
18 ก.ค. 2560
54 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 มิ.ย. 2560
55 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
01 พ.ค. 2560
56 รายงานผลการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร เดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
03 เม.ย. 2560
57 ประกาศผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา ม.2 บ้านนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
48
30 มี.ค. 2560
58 ประกาศผลการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
86
29 มี.ค. 2560
59 ประกาศขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
40
23 มี.ค. 2560
60 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19