ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศ เรื่องขอเชิญราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (โครงการปูพื้นยางพาราศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
328
18 ก.ค. 2560
52 ประกาศ เรื่องขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (โครงการปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬาฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
18 ก.ค. 2560
53 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 มิ.ย. 2560
54 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 พ.ค. 2560
55 รายงานผลการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร เดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 เม.ย. 2560
56 ประกาศผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา ม.2 บ้านนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
34
30 มี.ค. 2560
57 ประกาศผลการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
73
29 มี.ค. 2560
58 ประกาศขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
27
23 มี.ค. 2560
59 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
01 มี.ค. 2560
60 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
03 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7327- 1105
Copyright © 2008 - 2009 WWW.TACHEE.GO.TH All Rights Reserved.