ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
01 ก.พ. 2562
52 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
02 ม.ค. 2562
53 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
03 ธ.ค. 2561
54 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
08 พ.ย. 2561
55 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
01 พ.ย. 2561
56 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
01 ต.ค. 2561
57 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
30 ก.ย. 2561
58 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
28 ก.ย. 2561
59 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
25 ก.ย. 2561
60 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
06 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22