ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
01 พ.ค. 2558
92 -ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
07 เม.ย. 2558
93 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
02 เม.ย. 2558
94 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
02 มี.ค. 2558
95 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
02 ก.พ. 2558
96 ประกาศ เรื่อง จ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
204
14 พ.ย. 2557
97 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
27 ต.ค. 2557
98 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
01 ต.ค. 2557
99 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
01 ก.ย. 2557
100 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
175
01 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19