ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
01 มิ.ย. 2559
72 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานปูน - เหมืองล่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
188
10 พ.ค. 2559
73 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จ้างเหมาบุกเบิกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุณอุบล - สวนทุ่งคง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
10 พ.ค. 2559
74 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 พ.ค. 2559
75 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
02 เม.ย. 2559
76 ประกาศ เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี หมู่ที่ 2 บ้านนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
114
28 มี.ค. 2559
77 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 มี.ค. 2559
78 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
23 ก.พ. 2559
79 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 ก.พ. 2559
80 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
03 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7327- 1105
Copyright © 2008 - 2009 WWW.TACHEE.GO.TH All Rights Reserved.