ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
31 มี.ค. 2561
72 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
30 มี.ค. 2561
73 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
01 ก.พ. 2561
74 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
03 ม.ค. 2561
75 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
28 ธ.ค. 2560
76 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
03 พ.ย. 2560
77 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
06 ต.ค. 2560
78 ประกาศเรื่องผลการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
22 ส.ค. 2560
79 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
21 ส.ค. 2560
80 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
183
21 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22