ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
01 ก.ค. 2559
72 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
01 มิ.ย. 2559
73 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานปูน - เหมืองล่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
200
10 พ.ค. 2559
74 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จ้างเหมาบุกเบิกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุณอุบล - สวนทุ่งคง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
10 พ.ค. 2559
75 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 พ.ค. 2559
76 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
02 เม.ย. 2559
77 ประกาศ เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี หมู่ที่ 2 บ้านนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
122
28 มี.ค. 2559
78 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 มี.ค. 2559
79 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
151
23 ก.พ. 2559
80 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
01 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19