ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
12 พ.ย. 2552
162 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือน กันยายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
12 ต.ค. 2552
163 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
09 ก.ย. 2552
164 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
08 ส.ค. 2552
165 ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
200
24 ก.ค. 2552
166 การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
247
22 ก.ค. 2552
167 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประเดือน มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
10 ก.ค. 2552
168 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
11 มิ.ย. 2552
169 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
11 พ.ค. 2552
170 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
20 เม.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19