ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศเรื่องผลการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
173
21 ส.ค. 2560
82 ประกาศ เรื่องขอเชิญราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (โครงการปูพื้นยางพาราศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
597
18 ก.ค. 2560
83 ประกาศ เรื่องขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (โครงการปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬาฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
203
18 ก.ค. 2560
84 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
200
01 มิ.ย. 2560
85 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
217
01 พ.ค. 2560
86 รายงานผลการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร เดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
03 เม.ย. 2560
87 ประกาศผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา ม.2 บ้านนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
215
30 มี.ค. 2560
88 ประกาศผลการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
237
29 มี.ค. 2560
89 ประกาศขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
188
23 มี.ค. 2560
90 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
01 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22