ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
02 ต.ค. 2562
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
04 ก.ค. 2562
13 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
02 พ.ค. 2562
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
09 เม.ย. 2562
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา จำนวน 6 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
09 เม.ย. 2562
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 เม.ย. 2562
17 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 เม.ย. 2562
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ดาวน์โหลดเอกสาร
52
28 มี.ค. 2562
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
28 มี.ค. 2562
20 ประกาศ เรื่อง ขอคืนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19