ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
22 ก.ย. 2564
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 ก.ย. 2564
13 ประกาศราคากลาง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และเหตุผลประกอบ ร่างขอบเขตุ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
17 ส.ค. 2564
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 ส.ค. 2564
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 ก.ค. 2564
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 มิ.ย. 2564
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 พ.ค. 2564
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
181
26 เม.ย. 2564
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
01 เม.ย. 2564
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
208
31 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22