ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
262
01 พ.ค. 2558
122 -ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
329
07 เม.ย. 2558
123 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
314
02 เม.ย. 2558
124 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
311
02 มี.ค. 2558
125 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
286
02 ก.พ. 2558
126 ประกาศ เรื่อง จ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
345
14 พ.ย. 2557
127 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
27 ต.ค. 2557
128 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
307
01 ต.ค. 2557
129 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
315
01 ก.ย. 2557
130 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
321
01 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22