ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
31 ก.ค. 2561
32 ขอเชิญยื่นซองข้อเสนอราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้ารแค่ หมู่ที่ 1 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
18
19 ก.ค. 2561
33 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 มิ.ย. 2561
34 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
29 มิ.ย. 2561
35 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
31 พ.ค. 2561
36 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
30 เม.ย. 2561
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
04 เม.ย. 2561
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ร่างขอบเขตงานจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราฯสายบ้านแค่ หมู่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
02 เม.ย. 2561
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ร่างขอบเขตงานจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราฯสายบ้านแซะ- หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
02 เม.ย. 2561
40 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
31 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7327- 1105
Copyright © 2008 - 2009 WWW.TACHEE.GO.TH All Rights Reserved.