ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
31 ส.ค. 2561
32 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
31 ก.ค. 2561
33 ขอเชิญยื่นซองข้อเสนอราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้ารแค่ หมู่ที่ 1 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
27
19 ก.ค. 2561
34 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 มิ.ย. 2561
35 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
29 มิ.ย. 2561
36 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
31 พ.ค. 2561
37 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 เม.ย. 2561
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
04 เม.ย. 2561
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ร่างขอบเขตงานจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราฯสายบ้านแค่ หมู่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 เม.ย. 2561
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ร่างขอบเขตงานจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราฯสายบ้านแซะ- หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19