ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึงเ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
03 ก.ค. 2563
32 ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
01 ก.ค. 2563
33 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
202
01 มิ.ย. 2563
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองล่าง ตำบลตาชี อำยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
103
21 เม.ย. 2563
35 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
16 เม.ย. 2563
36 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึงเ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
03 เม.ย. 2563
37 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนมีงานทำช่วงปิดเทอม ดาวน์โหลดเอกสาร
227
10 มี.ค. 2563
38 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
03 ม.ค. 2563
39 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
09 ต.ค. 2562
40 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
07 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22