ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลาง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และเหตุผลประกอบ ร่างขอบเขตุ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
  รายละเอียด : ประกาศราคากลาง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และเหตุผลประกอบ ร่างขอบเขตุ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน