ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 ม.ค. 2562
22 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 ธ.ค. 2561
23 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 พ.ย. 2561
24 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 พ.ย. 2561
25 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 ต.ค. 2561
26 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 ก.ย. 2561
27 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
28 ก.ย. 2561
28 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
25 ก.ย. 2561
29 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
06 ก.ย. 2561
30 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
31 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7327- 1105
Copyright © 2008 - 2009 WWW.TACHEE.GO.TH All Rights Reserved.