ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้ออจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
30 มี.ค. 2564
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
01 มี.ค. 2564
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
01 ก.พ. 2564
24 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ส.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
242
20 ม.ค. 2564
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
04 ม.ค. 2564
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
01 ธ.ค. 2563
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
02 พ.ย. 2563
28 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
27 ต.ค. 2563
29 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน กันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
27 ต.ค. 2563
30 ประชาสัมพันธ์ แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
01 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22