ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
01 ก.พ. 2562
22 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 ม.ค. 2562
23 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 ธ.ค. 2561
24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
08 พ.ย. 2561
25 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 พ.ย. 2561
26 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 ต.ค. 2561
27 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 ก.ย. 2561
28 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
28 ก.ย. 2561
29 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 ก.ย. 2561
30 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
06 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19